Bu sayıdaki haberleri görmek için aşağıdaki “Sayıyı Göster” butonuna basınız
70
185
matbaahaber #177
Sayıyı göster | E-Dergi
Elif, yeni yatırımları ile hazır torba kapasitesini artırmaya devam ediyor
Fujifilm KASAD üyelerine ambalaj çözümlerini tanıttı
Fujifilm CtP sistemleri ve yazılım çözümleri

Ambalaj, basım sektöründe de ihracatın öncüsü

Business import & export as in logistics background.Sadece kağıt torba ve kutu ihracatı ticari baskı ürünleri ihracatını beşe katlıyor.

İhracat, büyüyen Türkiye ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri. Önemli oranda ithalata dayalı basım sektöründe de firmaların sürdürülebilir büyümelerinde ihracatın büyük katkısı var. Bu alanda öne çıkan ülkelerin teknoloji ve kapasite yatırımlarıyla fark yarattıkları görülüyor. Türkiye’deki matbaaların azımsanmayacak bir kısmında da yüksek teknoloji ürünü makineler ve yardımcı sistemler kullanılıyor, uluslararası standartlarda üretim yapılıyor.

Dünya pazarlarında rekabetçi firmalar için büyük potansiyel var. Dünya kağıt ve karton ambalaj pazarı 80 milyar dolar civarında bir hacmi barındırıyor. Türkiye’nin, nüfusu ve potansiyeli göz önünde tutulduğunda, bu pastadan çok az pay aldığını görüyoruz. Örneğin 2017 etiket ihracatımız, Almanya’nın etiket ihracatının % 12’sinden az, Polonya’nınkinin yarısı kadar. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) kodlarına göre seçilmiş bazı ürün gruplarında, bazı Avrupa ve Asya ülkeleriyle Türkiye’nin ihracat rakamlarını Tablo 1’de görebilirsiniz.

Türkiye ambalaj sektörü 2017 yılında 787 milyon $ dış ticaret fazlası verdi

ASD_B_Zeki_SaribekirAmbalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Türkiye Ambalaj Sektörünün 2017 yıl sonu ithalat ve ihracat rakamlarını düzenlediği bir toplantıyla açıkladı.

Yılı yine dış ticaret açığı vermeden tamamlayan ambalaj sektörünün ihracatı 2017 yılında bir önceki seneye göre miktar ve değer olarak yüzde 8 arttı. Ambalaj sektörü 2017 yılında

787 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

(İstanbul) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 25 Nisan Çarşamba akşamı düzenlediği bir toplantıyla ambalaj sektörünün 2017 yıl sonu ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Ambalaj sektörü istikrarlı büyümesini 2017 yılında da sürdürdü. Açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye ambalaj sektörünün ihracatı, 2016 yılına göre miktar ve değer olarak yüzde 8 arttı. Ambalaj ihracatı, 2017 yılı sonunda miktar olarak 2 milyon 125 bin ton, değer olarak 4 milyar 145 milyon dolar oldu. Ambalaj ithalatı ise 2016 yılına göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 5 arttı. Miktar olarak 1 milyon 765 bin ton, değer olarak ise 3 milyar 358 milyon dolar şeklinde gerçekleşen ambalaj ithalatı çerçevesinde sektör, 787 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2018 yılının birinci çeyreğinde de aynı oranda artış gözlendi.

Duran Makina Milano’da Print4All fuarında yeni modeli Alius’u sergileyecek

DuranM_AbdurrahmanDuran Makina İtalya’da 29 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Print4All fuarına katılıyor. Firma fuarda en yeni ürünü Alius’u tanıtacak. Print4All, İtalya’nın basım ve ambalaj sektörlerine yönelik Converflex, Grafiatila ve Inprinting gibi fuarlarını tek çatı altında birleştirerek, İtalya’da sektörün en büyük etkinliği haline geldi. Duran Makina Genel Müdürü Abdurrahman Küçükaras, fuar hazırlıklarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Duran Makina, Print4All 2018 için nasıl hazırlandı, fuara kaç kişilik ekiple ve kaç metre kare stant ile katılıyor?

Her fuar bizim için yeniliklerimizi sergileme fırsatıdır. Son 1 yıldır tasarımını yapmakta olduğumuz yeni “Alius” modelimizin tanıtımını bu fuarda gerçekleştireceğiz. Avrupa’daki temsilcilerimizden bir grup da bizler ile birlikte bu fuarda olacak.

hubergroup uluslararası standartlara ve çevreye uygun ürünleriyle ihracatçıların hizmetinde

hubergroup_furkan_karagoz_0151Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi

Türk basım sektöründe, artan rekabet ile birlikte teknolojik ürünlere yapılan yatırımların artması sağlanarak, farklılaşmak ve ihracat kanalları ile farklı pazarlara açılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

İhracat bir ülkenin makro-ekonomik göstergelerini doğrudan etkileyen, orta ve uzun vadeli planlarındaki başarıyı tetikleyen hatta sosyo-ekonomik alanda önemli yenilikler yaratan önemli bir gelir kategorisidir. Bu nedenle hem ülke yönetimleri hem de reel sektör öncelikli olarak ihracat yapmak ister.

Dışa açılımın başladığı 1980’li yıllardan itibaren reel sektörümüz; büyük şirketlerimiz ve KOBİ’lerimiz hep ihracat yapabilmeyi kendilerine hedef olarak seçmişlerdir. Ülkemizin coğrafi konumu, ekonomimizin daha sağlam bir zemine oturabilmesi, kur risklerinden daha az etkilenebilme, dış ticaret dengesini sağlayabilme genel anlamda ülkelerin ihracat yapmayı isteme nedenleridir.

Türk basım sektörünün rekabet gücü ve ihracat

Gökmen ARAR / Toyo Matbaa Mürekkepleri İhracat ve İş Geliştirme Müdürü

Toyo_D_Gokmen_Arar2Sanayi devrimi ile birlikte üretimin bir parçası olan ambalaj, etiket gibi basım sektörüne etkileyen materyaller günümüze kadar çeşitlenerek artışını sürdürmüştür. Özellikle dünyadaki artan nüfus ve değişen yaşam standartları, ambalaj sanayinin gelişmesine, yeni teknolojilerin çoğalmasına ve rekabet ortamının artmasını sağlamıştır.

Örneğin; yapılan araştırmalara göre 2011’de dünyada kişi başına düşen ambalaj tüketimi 78 dolar iken bu rakam Türkiye’de 110 dolar civarında, Avrupa Birliği ortalaması 250 dolar, ABD ve Kanada ortalaması ise 350 dolardır. Ambalajın en yoğun kullanıldığı Japonya’da ise kişi başına düşen tüketim 550 doları bulmaktadır. 2023 yılı Türkiye’sinde bu oranın 300 doların üzerine olması beklenmektedir.

 
Son Güncelleme Tarihi:
Reklam
Reklam