Bu sayıdaki haberleri görmek için aşağıdaki “Sayıyı Göster” butonuna basınız
70
185
matbaahaber #177
Sayıyı göster | E-Dergi
14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018 başvuruları başladı
Chromolux’ün 60. yılı
55. ARED İl Toplantısı 3. defa Samsun’da gerçekleştirildi
Son Güncelleme Tarihi:

Lino_M_Overprint_Workflow_TRKonstantinos SPYROPOULOS / BEL Satış ve İş Geliştirme Direktörü

Tercüme: Nadir KARGI / Lino SİSTEM A.Ş.

Günümüzün küresel ekonomisinde, baskı firmalarının çoğunluğunun, sadece yurt içi olmakla kalmayıp, aynı zamanda müşteri tarafında olduğu kadar artan rekabetten kaynaklanan uluslararası operasyonlarda da çok sayıda zorlukla karşılaşması, giderek daha belirgin hale gelmektedir. Daha doğrusu, giderek artan sayıda baskı firması, neredeyse aynı müşteri havuzunu elde etmek için rekabet ederken, aynı zamanda, müşterilerin fiyat indirimleri, daha düşük tirajlar ve daha kısa teslim süreleri için artan talep ile baş etmek zorunda kalıyorlar.

Bir baskı firmasının uzun vadede ayakta kalabilmesinin tek yolu, daha esnek hale gelmek ve yeni teknolojileri benimsemek, böylece verimliliği arttırmak, süreçlerin maliyetlerini yönetmek ve azaltmak, kaynaklarını optimize etmek, üretimini düzene sokmak ve son olarak da ürünlerini bir miktar rekabet avantajı sağlayacak şekilde farklılaştırmaktır.

Bugünün Print MIS çözümleri, bu rekabetçi zorlukların üstesinden gelmek için temel teşkil etmektedir. Aslında internet hızında hareket eden bir iş dünyasında Print MIS artık “sahip olunması güzel” bir araç değil, “sahip olunması gereken” bir çözümdür. Overprint Print MIS baştan sona tüm işlem süreçlerini kapsar

Bir Print MIS çözümü, basım üretim operasyonu gereksinimlerini tüm departmanlardan verileri entegre edip, yönetime, stratejik ve uzun vadeli büyüme kararlarını yönlendirici, aynı zamanda günlük bazda işlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli doğru bilgi aktarımını sağlayarak karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir bilgi sistemidir ve genel amaçlı tüm endüstriyel sektörlere yönelik standart ERP programlarıyla karşılaştırılmamalıdır. Print MIS, idari, finansal ve üretim operasyonlarını yönetmek için gerekli bilgileri sağlar.  Baskı firmasının, sürdürülebilir ve rekabetçi kalması için gerekli olan hız, maliyet liderliği, kalite, hizmet ve esneklik seviyesine ulaşmak için gerekli işlem entegrasyonunu sağlar.

BEL tarafından sunulan Overprint Print MIS, tek bir platform altında çok yüksek seviyede uzmanlık sergileyen ve baştan sona işlem süreçlerini kapsayan, baskı sektörünün (ofset baskı, karton ambalaj, rulo etiketler ve IML) daha fazla esneklik, kaynak optimizasyonu, otomatik üretim ve daha kısa teslim süreleri gibi tüm zorlukları göz önüne alınarak geliştirilen tek çözümdür.

Özellikle, Overprint MIS her baskı operasyonunda en önemli iki birim olan maliyet analizi ve üretimi alanlarını çok etkin bir şekilde desteklemektedir.

Maliyet analiz modülü ile teknik şartnameye uygun teklif belgesi otomatik olarak yaratılır

Aslında, maliyet analiz modülünde, baskı işinin; baskı malzemesi, kalite, mürekkep ve lak farklılıkları, CtP kalıpları, baskı (ofset, flekso, dijital vb.), bıçak kesim, baskı sonrası (sıcak / soğuk yaldız, gofre, pencere açma, dikiş ve benzeri) gibi ürünün tamamlanmasında gerekli olan tüm gerekli işlemler ve ayrıca müşteriye teslime kadar yapılması gereken diğer uygulamalar (istifleme, paketleme, nakliye vb.) gibi tüm teknik özellikleri göz önünde bulundurularak, iş ne kadar kolay ya da karmaşık olursa olsun, kullanıcı tarafından ürünün detaylı bir teknik spesifikasyonu çok hızlı ve doğru bir şekilde hazırlanabilmektedir. Baskı firmasının bu teknik şartname ile uygulamak istediği doğru maliyet unsurlarını ve kâr marjlarını birleştirerek, inceleme ve onay için müşteriye e-posta entegrasyonu yoluyla gönderilebilecek bir teklif belgesi otomatik olarak yaratılır.

Teklif müşteri tarafından kabul edildikten sonra, otomatik olarak, malzemelerin tam miktarlarını ve ürünün tamamlanması için gerekli tüm süreç ayrıntılarını belirten detaylı bir iş emrine dönüştürülür.

Overprint’in entegre ve kademeli depo yönetim modülü

Entegre ve kademeli depo yönetim modülü yardımıyla tüm ham madde hareketleri tüm operasyonlar boyunca doğru bir şekilde yönetilir ve izlenir. Stok seviyeleri, LOT numaraları, ayrılmış miktarlar, sipariş üzerine stoklar, ham madde izlenebilirliği detaylı olarak yönetilir ve gösterilir. Bu işlemler barkod veya RFID kablosuz el terminalleri kullanılarak daha da basitleştirilmiştir.

Overprint’in üretim planlama ve izleme modülü

Devamında (kaynaklar ve materyaller en optimize seviyede kullanılarak) küresel optimizasyon sürekli değişen üretim ortamına cevap verebilen bir dinamik planlama çözümünü zorunlu kıldığından, üretim yönetimi, başarılı bir baskı işinin ikinci en önemli operasyonel ayağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, tüm maliyetler, kârlar ve kâr marjları ile doğru bir maliyet analizi ve teklif hazırlamak yeterli değildir. Çünkü tüm tahmini maliyetler, malzeme ve süreç detayları üretim sahasında da dikkatle gözlenmeli ve takip edilmelidir.

Overprint’in üretim planlama ve izleme modülü üzerinden, bireysel işlerin gereksinimleri, bu gereksinimlerin diğer birçok işin gereksinimleriyle birleştirilmesi, ekipman kullanımını en üst düzeye çıkaran, darboğazları azaltan ya da ortadan kaldıran ve aynı zamanda da tüm işlerin zamanında teslimini öngören bir çalışma senaryosu yaratılır. Bu sayede üretim sürecinin herhangi bir anında gerçek zamanlı olarak işlemleri gözlemleme ve müdahale olanağı sağlanır. Üretim alanından yarı otomatik veya tam otomatik (gerçek kullanıcı müdahalesi olmadan) gerçek zamanlı toplanan veriler (iş-emri durumu, operatör ve ekipman tanımlama ve tahsisleri, üretim işlemlerinin hassas kaydının tutulması, malzeme fire oranlarının gözlenmesi ve ekipmanların durumu) kullanıcıların daha kısa teslim süreleri için süreçleri kaynaklar daha efektif kullanılacak şekilde yönlendirmesine yardımcı olmaktadır.

Overprint’in raporlama ve iş zekası (BI) modülü

Güçlü bir raporlama ve iş zekası (BI) modülü aracılığıyla baskı işleminin tüm aşamalarından çeşitli rapor ve formlarda (gösterge panoları, KPI’lar vb.) toplanan veriler bireysel, departman ve kurumsal hedeflere dayalı ileri analizlerin yapılabilmesi ve kararların alınabilmesi için gerekli bilgi akışını sağlamaktadır.

Son olarak, herhangi bir sektörde kârlı bir işi yürütmenin en kritik unsurlarından biri, doğru muhasebe ve finansal yönetimdir. Yönetim sürecinin diğer birçok bileşeninde olduğu gibi, planlama, üretim yönetimi ve muhasebe süreçleri arasındaki entegrasyon düzeyi de, operasyonun genelinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Overprint’in iki yönlü entegrasyonu, üretim sürecindeki bilgilerin kritik işlemler olan doğru faturalama, maliyetlendirme ve finansal yönetim için herhangi bir üçüncü taraf ERP’ye sorunsuz aktarılmasını garanti eder.

Overprint Print MIS’in dünya çapında gözlemlenen faydaları

Overprint MIS tarafından sağlanan ve dünya çapında tüm baskı sektörlerinde (ticari, karton ambalaj, rulo etiketler, IML) çok sayıda tesiste tecrübelerle gözlemlenen tipik faydalar şunlardır:

Daha doğru ve tutarlı tahminler

Tahminlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde teyidi

İyileştirilmiş stok kullanımı ve stok seviyeleri ve satın alımlar üzerinde daha iyi kontrol

Daha iyi maliyet ve üretim kontrolü

Geliştirilmiş üretim planlaması ve azaltılmış geri dönüş süreleri

Geliştirilmiş kaynak kullanımı

Geliştirilmiş servis seviyesi ve kârlılık

« Geri
Reklam
Reklam