Bu sayıdaki haberleri görmek için aşağıdaki “Sayıyı Göster” butonuna basınız
70
184
matbaahaber #176
Sayıyı göster | E-Dergi
Print4All ve Bobst İtalya Open House etkinliğinde Bobst’tan benzersiz çözüm...
Kanada’nın LED teknolojili ilk Evolution R708P baskı makinesi Friesens’in
Duvar kâğıdı tasarımı ve baskısında uzman kuruluş Maggenta Fujifilm Acuity LED 1600 II...
Son Güncelleme Tarihi:

Koenig&Bauer_FY_F2_29826024_gFirma 2017 hedeflerine ulaştı, bazılarını da aştı; orta vadeli hedeflere uygun ilerleme devam ediyor.

Dördüncü çeyrekteki güçlü gelir ve kazançlarından güç alan Koenig & Bauer, 2017 için hedeflerini tamamlamış veya aşmış bulunuyor. Baskı makineleri üreticisinin konsolide rakamları, geçen yıl elde edilen gelir, kazanç ve sipariş alımlarındaki artışla birlikte, 2021 yılına kadar orta vadeli hedeflere ulaşmak için doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Yeni siparişler % 10.1 arttı. Gelir artışı % 4.3. Sipariş – satış oranı 1.04

Sipariş rezervinde artış % 8.7

FVÖK (Faiz ve vergi öncesi kâr) marjı % 6.7

Özvarlık oranı % 36.4

Menkul kıymetler dahil net likidite 121 mil. €

Hisse başına önerilen temettü 0.90 €

2018 için Grup hedefleri: Yüzde 4 civarında gelir artışı ve % 7 civarında FVÖK marjı

Ambalaj pazarlarında ve hizmet sektöründe büyüme, daha fazla pazar payı kazanımı

Güvenlik işinin güçlü kalmasıyla Koenig & Bauer, karton baskı, metal, cam ve içi boş konteyner dekorasyon ve kodlamasının yanı sıra rotatif ve düz yataklı şekilli kesim makineleri gibi yeni ürünler için ambalaj pazarlarında büyüme sağlamış. Tüm iş alanlarında pazar payı genişlemiş. CEO Claus Bolza-Schünemann: “Rotatif şekilli kesim makinesinin pazardaki başarısına ek olarak, bir önceki yıldaki düz yataklı şekilli kesim makineleri için yeni sözleşmelerdeki keskin artış beklentilerimizi önemli ölçüde aştı” diyor.

Dahası, grubun gelir ve kazançlarındaki büyüme özellikle servis işindeki genişlemeyle desteklenmiş. Bundan dolayı, servisten elde edilen grup gelirlerinin payı geçen yılki % 23.5 düzeyinden % 25.6’ya yükselmiş. Mali İşler Müdürü Mathias Dähn, şu yorumu yapıyor: “Bu durum 2016 yılında başlattığımız servis tarafında daha fazla gelir ve istikrar anlayışımızın ve servisin Grup gelirlerindeki payını 2021’e kadar % 30’a çıkartma isteğimizin meyve vermeye başladığını gösteriyor. Mükemmel hizmet sunarak memnun ve sadık müşteriler yaratmak istiyoruz. Aynı zamanda, artan servis geliri, bizim için müşteri memnuniyetinin önemli bir ölçütüdür.”

İlave kârlı büyüme için projelerdeki ilerleme

Koenig & Bauer orta vadeli hedeflerinin ötesinde ek kârlı büyüme elde etmek için ambalaj, dijital ve endüstriyel baskı alanındaki diğer uygulamalarda yoğun bir şekilde çalışıyor. En önemli yönlerden biri, günlük ev tüketim ürünleri ve daha sofistike ve renkli dış ambalajlar gibi uzun vadeli trendler sayesinde ortalamanın üzerindeki oranlarda gelişen oluklu mukavva baskı... CEO Claus Bolza-Schünemann; “Her ikisi de bir dizi benzersiz özellik ile geliştirilmiş olan tabaka flekso baskı makineleri CorruFLEX ve CorruCUT’u (entegre bir rotatif şekilli kesim makinesiyle) pazarlamaya başladık. 2019’un başlarında, pilot müşteri Klingele’de bir CorruCUT sistemi kuruyoruz” diyor.

Bir başka hedef pazar ise 2 parçalı teneke kutu baskı pazarı. CFO Mathias Dähn şu açıklamayı yapıyor: “Üç parçalı baskı için dünya çapında lider bir baskı tedarikçisi olarak, 2 parçalı kutu pazarına girerek profilimizi genişletmek istiyoruz. Mayıs 2017’de kullanıcılar için bir dizi önemli avantajla birlikte, yeni geliştirilen iki parçalı CS MetalCan’ın  dekorasyon baskı makinesi güçlü müşteri ilgisiyle karşılandı. İki sözleşme imzasını takiben, şimdi 2018’in sonundaki satış lansmanı hedefi ile yoğun saha testlerine başlayabiliyoruz.” Dijital baskıda, Koenig & Bauer, şirket tarafından hedeflenen pazarlarda dijitalleşme için artık herhangi bir risk algılamadığından ek bir büyüme seçeneği görüyor.

2017’de iyi grup işletme performansı

1,217,6 milyon € tutarındaki grup geliri, hedeflerde tanımlanan 1,25 milyar €’ya kadar olan hedef koridora ulaşmış bulunuyor. Bir önceki yıla göre % 4.3 artışla (1,167,1 milyon avro), Koenig & Bauer orta vadede organik gelir artış oranını yaklaşık % 4e ulaşmış büyüme ile tutturmuş oldu; dolayısıyla gazete ve ticari web baskı makinelerinden elde edilen gelirdeki 25 milyon €’dan daha fazla düşüş telafi edilmiş oluyor. Grubun yeni siparişleri 2016’ya (1,149,7 milyon €) göre % 10,1 oranında artarak 1,266,3 milyon avroya yükselmiş. Bir önceki yıla göre % 29,7 artışla, dördüncü çeyrek özellikle güçlü. Sipariş – satış oranı 1.04’e gelirken, sipariş rezervi ise bir önceki yıla göre % 8.7 artarak 606.2 milyon avro seviyesine ulaşmış.

FVÖK marjı % 6.7 ile % 6 civarındaki 2017 hedefini aştı

Grup genelinde daha fazla servis işiyle artan gelir, kâr artışını getirmiş. Yeni ürün ve bilişim sistemleri, portföy eklemeleri için yapılan harcamalara ek olarak, kazançlar üretim servis sağlayıcısı KBA-Endüstriyel Çözümler ve esnek ambalaj baskısını optimize edecek önlemlerden etkilenmiş. Geçtiğimiz yıl tekrar etmeyen gelirler için düzeltilen faiz ve vergi öncesi kâr, 62,9 milyon avrodan 81,4 milyon avroya yükselmiş. Grup lehine pozitif kazanç gelişimi ve görünümün etkisiyle ertelenmiş vergi varlıklarının yeniden tanımlanmasından 12,7 milyon avro tutarında bir vergi geliri ortaya çıkmış. 81,1 milyon avro olan grup net kârı (bir önceki yıl: 82,2 milyon Avro), 2017 yılında 4,91 avro (2016: 4,98 avro) tutarında hisse başına kazanç anlamına geliyor.

Hisse başına önerilen temettü 0.90 avro

“Pozitif kazanç performansı ve holding şirketi Koenig & Bauer AG tarafından elde edilen kâr sayesinde, temettü politikamızı, grubun net kârının % 15 ila % 35’i arasındaki bir dağıtım oranıyla sürdürebiliyoruz” diyor, CEO Claus bolza-Schünemann. Buna göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, hissedarlardan 9 Mayıs 2018 tarihinde yapılan yıllık genel kurul toplantısında hisse başına 0,90 € temettü oranını onaylamalarını isteyecek. Bu, Grup net kârının% 18,4’üne eşit bir temettü oranına denk geliyor.

Tabaka beslemeli makineler için sipariş ve kazanç ivmesi devam ediyor

Oluklu ambalaj baskısı ve ticari baskıya yönelik yenilikçi ve özel baskı çözümleri ile geleceğin pazarlarında daha geniş bir satış ve servis ayak izi elde ederek, ambalaj baskısının tetiklediği en büyük segment olan tabaka beslemeli makine segmentinde sipariş alımı, geçen yıla (569.7 milyon €) göre % 15,2 artışla 656,2 milyon avroya çıkmış bulunuyor. Gelir, 2016’ya (615 milyon avro) göre % 7.3 artışla 660,2 milyon avroya yükselmiş. FVÖK bir önceki yıldaki 31,3 milyon avro’dan 37,5 milyon avro’ya, FVÖK marjı ise % 5,1’den % 5,7’ye yükselmiş.

Digital & Web geleceğin pazarlarına yatırım yapıyor

Digital & Web sipariş alımları ve gelirleri, bir önceki yıla göre, gazete ve ticari web baskılarına yönelik siparişlerdeki beklenen düşüşün bir sonucu olarak düşmüş. Segment kazançları esnek ambalaj baskısı ve Ar-Ge harcamaları için optimizasyon çabalarından kaynaklanıyor ve bir önceki yılın rakamından 0.5 milyon avro düşüşle 4.3 milyon avroluk bir FVÖK ile sonuçlanıyor. Mali İşler Müdürü (CFO) Mathias Dähn; “Esnek ambalaj baskısında alınan önlemlerle, her ne kadar şirketimiz ve bu cazip pazarın başarılı liderleri arasındaki uçurumu kapatmak için doğru önlemleri almaya devam etmemiz önemli olsa da, bir dönüş gözleniyor” diyor.

Özel segmentte sipariş alımı, gelir ve kâr artışı

Kodlamanın yanı sıra, güvenlik baskısı, metal ve cam / içi boş konteyner dekorasyonu için siparişlerde % 16.1 artışla 533.7 milyon € (2016: 459.7 milyon €) tutarında sipariş artışı var. Gelir, bir önceki yıldaki 444,3 milyon avrodan% 5,3 oranında artarak 467,9 milyon avroya ulaşmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 44,3 milyon avroluk bir segment kârının ardından 2017 yılında 53,7 milyon avro FVÖK kaydedilmiş.

Daha güçlü bilanço ve mali güç

Daha yüksek net işletme sermayesine rağmen, faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları bir önceki yıldaki 21,9 milyon € ‘dan hafif bir artışla 23,8 milyon €’ya yükselmiş. Grubun büyük bölümlerindeki işletme sermayesini azaltmaya yönelik başarılı çabaların ardından, alacakların ve stokların güvenlik baskısında optimize edilmesi için alınan önlemlerin kısa vadeli etkileri beklenmiyor. 59.6 milyon € (2016: 2.3 milyon €) tutarındaki serbest nakit akışı, emeklilik tazminatlarının bir kısmının dış finansmanı için yapılan yüksek yatırımlar (48,5 milyon €) ve ödeme taksitlerinin (36.8 milyon €) yüklerine maruz kalmış. İşletme tarafından üretilen iç likiditenin yanı sıra, grup, ünlü bankaların bir grubu tarafından sağlanan kredi olanaklarına erişim hakkına sahip. Sağlam bilanço yapısı ek olarak, özkaynak oranının % 31,1’den% 36,4’e çıkmasıyla birlikte iyileştirilmiş.

2018 için grup hedefleri: Yaklaşık % 4’lük gelir artışı ve yaklaşık % 7’lik bir FVÖK marjı

Uluslararası ticaret için küresel ekonomik ve politik şartlarda herhangi bir maddi bozulma olmaması durumunda, Yönetim Kurulu, 2018’de grup gelirlerinde yaklaşık % 4’lük bir organik büyüme ve % 7’lik bir FVÖK marjı elde etmeyi bekliyor.

Mathias Dähn, şu açıklamayı yapıyor: “Olumlu bir küresel ekonomiye ve sürekli büyüyen ambalaj ve endüstriyel baskı endüstrisine olan bakış açısına ek olarak, tahminlerimiz, siparişlerdeki % 10,1’lik artışa ve tüm iş alanlarında elde edilen pazar payındaki artışlara dayanıyor. Güçlü bir temel de % 8,7 artışla 606,2 milyon avroya ulaşmış olan sipariş rezervi ve 2021 yılına kadar FVÖK’yı 70 milyon avroya çıkarma projesinde kaydedilen ilerlemelerdir. Servis sektörünün gelir payındaki artış % 30 olmalı, güvenlik baskısında performans iyileştirme projesinin her birinin 20 milyon avro civarında ve entegre üretim ağı ve stratejik satın alımların her biri kazanç artışına 15 milyon avro civarında katkıda bulunmalı. Aynı zamanda, tüm ürün yelpazemizin fiyatlarını yükselen maliyetlere karşılık olarak 1 Nisan 2018’de % 3.7 oranında artıracağız. Yine de, hedeflenen büyüme yatırımları maliyet konumumuza iz bırakıyor. 2018 için hedefimiz,% 9’luk FVÖK marjı hedefimize ulaşmamız ve 2021 yılına kadar % 4 civarında bir organik gelir artış oranını yakalamamız doğrultusundadır. Küresel ekonomideki olumsuz koşulların ve özellikle de dengesiz güvenlik baskı işlerinin bir sonucu olarak son piyasalarda, FVÖK hedefimizin % 4 ile % 9 arasında bir orana ulaşmasını bekliyoruz.”

2018 yılının ilk çeyreğinde, Koenig & Bauer 2017 yılında başlatılan ve başlangıçta beş yıllık bir süre için planlanan emeklilik tazminatlarının kısmi dış finansmanını tamamlayacak. Son ödeme, 2017 yılında yapılan tüm önceki ödemelerin tutarıyla aynı miktarda olacak.

« Geri
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam