Bu sayıdaki haberleri görmek için aşağıdaki “Sayıyı Göster” butonuna basınız
70
179
matbaahaber #168
Sayıyı göster | E-Dergi
Toray Labelexpo Europe 2017’de IMPRIMA susuz ofset kalıplarını sergileyecek
Fatih Karaderili (İlnero Print Center) “Başarımızın altında inançla çok çalışmamız yat...
Talep üzerine baskı işleri için Aras Grup baskı sonrası çözümleri
Son Güncelleme Tarihi:

Sistrade_Ekip_DSCF4309SISTRADE kullanıcıları kadar potansiyel müşterilerin de yoğun ilgi gösterdikleri konferansta, uygun ERP / MIS yazılım çözümlerinde Endüstri 4.0 ve Print 4.0 iş süreçlerinin otomasyon, teknoloji ve iletişim gereksinimlerine uygun geliştirmelere ve yeniliklere odaklanıldı. Tabletop bölümlerinde kullanıcılarla geliştiricilerin yüzyüze iletişimi ve bilgi alışverişi sağlandı.

(Porto, Portekiz) Rekabet ve son derece düşük seyreden kârlılık, basım ve ambalaj sektörlerindeki iş süreçlerinde verimliliğin ve tasarrufun önemini son derece arttırmış bulunuyor. Artık neredeyse kârsız çalışan ve cirosunun hemen tamamını işletmelerinin borçları, sabit giderleri ve malzeme alımları için harcayan birçok şirketin ayakta kalmaları, verimlilik ve tasarruf konularında sağlayabilecekleri ilerlemelere bağlı. İşletme yönetimi açısından verimlilik ve tasarrufun optimum düzeyde başarılması, doğru bilgiye erişim ve kaynak planlama ile doğrudan ilintili. Matbaa Haber Temmuz ayı başında, Portekiz, Porto merkezli uluslararası Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning - ERP) ve Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information Systems - MIS) yazılımları geliştiricisi SISTRADE Software Consulting SA’nın, 6 Temmuz’da Porto’da Crowne Plaza’da düzenlediği bir müşteri ve iş ortakları konferansını izledi ve SISTRADE Software Consulting SA Yönetim Kurulu Üyesi Paulo do Souto ile bir röportaj gerçekleştirdi. SISTRADE Software Consulting SA tarihinde düzenlenmiş bu ilk müşteri ve iş ortakları konferansına dünyanın değişik ülkelerinden müşteriler, iş ortakları, SISTRADE uzmanları ve basın mensupları dahil 135 kişi katıldı.

SISTRADE 2000 yılında kurulmuş ve basım ve ambalaj sektörleri için ERP ve MIS yazılımları konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketi. Konferansta 7 konuşmacının günümüzün önemli sanayi eğilimleri ve gereksinimlerine dair birbirini tamamlayan sunumlarının yanı sıra ayrı bir salonda, SISTRADE ve iş ortaklarının çözümleri üzerine tedarikçi ve kullanıcıların birebir iletişim kurdukları ve soruların yanıtlandığı, uygulamaların gösterildiği 10 masa üstü (tabletop) seansı gerçekleştirildi.

Konferans SISTRADE Yönetim Kurulu Üyesi Paulo do Souto’nun açılış konuşmasıyla başladı. Souto, SISTRADE’in müşterileriyle birlikte büyüdüğünü ve karşılıklı bilgi alışverişi içinde, birbirlerinden öğrenerek bu iş birliğinin devam etmesini dilediklerini belirtiyor. Konferansta, SISTRADE iş ortakları PRODUTECH, Falcon, APIGRAF ve INEGI’den konuşmacıların yanı sıra SISTRADE CEO’su Antonio de Sousa Ribeiro, Araştırmacı ve Proje Müdürü Carlos Lopes, Endüstri ve Hizmetler & Çözümler Bölüm Müdürü Francisco Leiras da konuşmalar yaptılar. Konferans sonunda davetliler, şehirde otobüs turunun ardından Douro nehrinin okyanusa kavuştuğu noktaya yakın bir sahil restoranında ağırlandılar.

Hayatımızı değiştirecek teknolojiler

Konferansın ilk konuşmacısı, bir sivil toplum inisiyatifi olan PRODUTECH Üretim Teknolojileri Kümesi’nden Ar-Ge Koordinatörü Pedro Rocha, konuşmasında Portekiz’in sanayi yapısı ve PRODUTECH küme ağı hakkında bilgi verdi. Küme, 60’ı aşkın faaliyet sektörünün ihtiyaçlarına dönük üretim yapan 100’den fazla önde gelen şirketin üyeliği ile oluşturulmuş. PRODUTECH – Üretim Teknolojileri Derneği tarafından yönetiliyor ve destekleniyor. Rocha’ya göre, PRODUTECH’in iş birliği, inovasyon ve uluslararasılaşma etki alanlarını kapsayan aktif bir eylem planı var.

Pedro Rocha konuşmasında küresel eğilimlere de dikkati çekti. Artan rekabet, öncelikli konu. Farklılaşma, rekabetçi avantajlar, çevresel etki ve sürdürülebilirlik, dijitalleştirme, diğer öne çıkan eğilimler. Dijitalleştirme ile öne çıkan kavramların en önemlilerinden biri, kuşkusuz İngilizce’de KET’s olarak kısaltılan ‘Key Enabling Technologies’ kavramının kapsadığı ve önümüzdeki beş on yıl içinde sanayi üretimini, ürünleri ve hizmetleri kökten değiştirmesi beklenen altı kilit teknolojinin (mikro ve nanoelektronik, nanoteknoloji, endüstriyel biyoteknoloji, geliştirilmiş malzemeler, fotonikler ve ileri üretim teknolojileri) benimsenmesi. Rocha, konuşmasını 21. Yüzyılın zorluklarının stratejik, koordineli ve yenilikçi bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayarak bitirdi.

Akıllı Fabrika ve Print 4.0

SISTRADE iş ortaklarından, entegrasyon ve otomasyon hizmetleri veren Falcon Concepts Solutions GmbH Genel Müdürü Holger Ochel, Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte anılan Akıllı Fabrika ve onun matbaacılıktaki uygulaması Print 4.0 üzerinde durdu. Ochel’e göre Print 4.0 bir BT departmanı projesi değil; satıştan geri kazanıma, tüm şirket için bir meydan okuma. Print 4.0 her şirket için ayrı ayrı tanımlanmış olmalı. “Print 4.0’ın gerçekleştirilmesi bir evrimdir. Tereddüt edenler kesinlikle geride kalacaklar: Web-2-Print’i hatırlayın” diyen Ochel, ekliyor. “Print 4.0 gerçek zaman, şeffaflık, eylem birliği ve otomasyon demektir. Çalışma ve bilgi yapılarında değişim gerektirir. Yeni ve çalışanlarla birlikte geliştirilmiş iş modellerine ihtiyaç vardır: Modern çalışma ortamı ve üretim, esnek çalışma saatleri ve ücretler, 4.0 dünyasının yolunu açıyor.”

Büyük veri ve endüstriyel yönetim

SISTRADE Araştırmacısı ve Proje Müdürü Carlos Lopes, işletmelerde doğru kararlar alınabilmesi için doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgilerin sağlanmasının önemini vurguluyor. İş zekâsı kavramına da değinen Lopes, verilerin hangi kaynaklardan toplandığını ve neleri içerdiğini anlattı. Verilere dayalı akıllı istatistikler, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), satış, tedarik, stok, üretim, kalite kontrolü, ekipman bakımı, kaynak, muhasebe, sabit varlıklar, insan kaynakları verilerini yansıtıyor. Lopes’e göre, her bir işletmenin gerçek verileri üzerinden yepyeni bir analiz olanakları dünyası doğuyor.

Avrupa basım endüstrisinin geleceği

Portekiz’de basım sektörünün sivil toplum kuruluşu APIGRAF’ın Başkanı, AB nezdindeki federasyon INTERGRAF’ın Başkan Yardımcısı Jose Manuel Lopes de Castro, ‘Avrupa Basım Endüstrisi’nin Geleceği’ konulu bir sunum yaptı. 2010 – 2016 arasında Avrupa Birliği’nde endüstriyel üretimin % 5.6 arttığını belirten Castro, aynı dönemde baskı ve kayıtlı medya üretiminin % 13.5’in üzerinde azalma kaydettiğini ifade ediyor. Castro, Avrupa basım endüstrisinden bazı rakamlar da verdi: Çalışan sayısı 628 bin, 79 milyar avro ciro elde eden 119 bin şirket (2014). Sektör Avrupa’da son on yılda çalışan sayısında % 30, ciroda % 22 ve şirket sayısında % 9 kayıp yaşamış. Basım işletmelerinin % 89’unun on kişiden az çalışanı var; % 95’i KOBİ ve 20’den az çalışanı var. Avrupa matbaalarının sadece % 1’inin 250’nin üzerinde çalışanı var ve bu oran AB çapında 90 şirkete karşılık geliyor. 2015’te yaklaşık 55 milyar avro değerinde basılı ürün üretilmiş. 2014-2015 arasında reklam % 2.4, kataloglar % 4.4, gazeteler % 6.7, dergiler % 10.8 kan kaybetmiş. Kitapta ise % 5.4 artış var. AB 2016’da 3.1 milyar avro değerinde basılı ürün ithal etmiş, bunun 1.6 milyarı kitap ithalatından oluşuyor. İthalatın üçte biri Çin’den, diğer üçte biri ABD’den gelmiş. Aynı dönemde 5.6 milyar avro değerinde basılı ürün ihracatı yapılmış ve bunun % 44’ünü kitap ihracatı oluşturuyor. Başlıca müşteriler İsviçre, ABD ve Norveç.

Portekiz’de de 2014 – 2015 arasında 42 şirket kapanmış, 5500’e yakın personelde azalma olmuş ve 500 milyon avroya yakın ciro kaybı yaşanmış. Geçen yıl Portekiz’de 2715 basım işletmesi kaydedilmiş. Firmaların % 32’si doğrudan ya da dolaylı ihracat yapıyor; başlıca müşteriler eski sömürgeler ve Fransa, İspanya gibi komşular.

2015 – 2021 arasında Avrupa’da Almanya, İtalya ve İspanya’da sektörün büyüyeceği, Portekiz’de aynı kalacağı öngörülüyor. Dergiler, gazeteler, kataloglar ve rehberler azalmaya devam edecek. Tabletler vb. dijital aygıtların satışlarındaki durgunluk paralelinde kitaplar aynı kalacak. Akıllı telefonlar yoluyla bilgi edinme, sektöre hasar vermeye devam edecek. Kağıtsız ofisin, kırtasiye ve formlar tarafında geçen on yılda zayıf bir etkisi var. Internet gazeteler ve dergilerin yerini alamasa da ekonomik krizler reklam gelirlerini azaltıyor. Çevrimiçi içeriğin bedava olması, düşük tirajlı baskıları arttırıyor. Portekiz’de dijital baskılarda ilk kez azalma kaydedilmiş.

Endüstri 4.0: Yeni fırsatlar ve kaynak verimliliği optimizasyonu

Mekanik ve endüstriyel mühendislikte bilim ve inovasyon enstitüsü INEGI’nin Proje Yöneticisi Antonio Baptista konuşmasında Endüstri 4.0’da kaynak verimliliği ve SISTRADE NIS projesi üzerinde durdu. Baptista, gelecek 5 yılda AB’nin ve AB endüstrisinin dijitalleşme için 50 milyar avronun üzerinde harcama yapmak istediğini belirtiyor. Kaynak verimliliğinde enerji tasarrufu güçlü planlamanın yanı sıra yapay zeka yardımıyla gerçekleşecek. Kaynak verimliliği sürdürülebilirliğin çok önemli bir yönünü temsil ediyor. Arttırılmış gerçeklik, geliştirilmiş makine – insan arayüzü gibi yeni teknolojiler benimsenerek, veri – bilgi karmaşasını basitleştirilmiş bir şekilde yönetmek için siber fiziksel bir arayüz keşfedilmek zorunda.

SISTRADE’in NIS Projesi, SISTRADE’nin Endüstri 4.0 paradigması dahilinde ürünler geliştirmek için firmanın stratejik bir Ar-Ge projesini temsil ediyor.

Endüstriyel performans ve sürdürülebilirlik

SISTRADE Endüstri ve Hizmet Çözümleri Bölüm Müdürü Francisco Leiras, endüstriyel performansı, “iş merkezlerine değer katmak amaçlı bir yöntemler, süreçler ve göstergeler takımı” olarak tanımlıyor. SISTRADE endüstriyel performansa Andon Board, Dashboard Kaizen, OEE, veri elde etme, Direct Alarm ve sürdürülebilirlik ile katkıda bulunuyor.

SISTRADE CEO’su António de Sousa Ribeiro; “Karar vericilere yardımcı olmak için onlara daha hızlı veri ulaştırmaya çalışıyoruz”

Konferansın son konuşmacısı, SISTRADE CEO’su António de Sousa Ribeiro, SISTRADE 2020 vizyonunu açıkladığı konuşmasında, sanayide iş süreçlerinin otomasyonunu arttırmak amacıyla SISTRADE araçlarında yeni özellikler geliştirmekte olduklarını belirtiyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek, kullanıcı üretkenliğini artırmak, internetin sağladığı hareketlilik ve mekandan bağımsızlık da SISTRADE 2020 stratejisinde yer alan konular arasında.

“Kullanıcılarımız için, ürünlerde kullanışlılığı ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni araçlar ve özellikler üretmek için çalışıyoruz” diyen Riberio, endüstrinin yanı sıra kullanıcıların hareket halindeyken işlerini yönetmelerini kolaylaştırmaya dönük olarak, mobilitede de geliştirmeleri olacağını belirterek, şöyle devam ediyor.

“Şirket içinde Ar-Ge için çok çalıştık ve yatırım yaptık. Yazılımların iletişim ve etkileşim için önemli bir araç olduğunun farkındayız. Mühendislerimiz iş modellerinin çok önemli olduğunu biliyorlar. Şirketlerdeki karar vericilere yardımcı olmak için onlara daha hızlı veri ulaştırmamız gerekiyor. Yeniliklerimiz de bu bağlamda devam ediyor.

Son zamanlarda geliştirdiğimiz bir araç da Business Intelligence. Bu, kullanıcıların bilgi aktarma merkezlerini ve boyutlarının şirkete özel tanımlamasına imkân veriyor. Aynı zamanda kullanıcıya işle ilgili rapor ve istatistik sağlıyor.

Gelecek 3-4 yıl içerisinde başarmak istediklerimizden biri müşterilerimizin kendi iş portföylerini artırması. Bunun için insanlara, farklı departmanların birbirleriyle daha sıkı iletişim içinde olmasına ihtiyacımız var. Kullanıcılara daha hızlı data vermek için gelişmeliyiz. Her kullanıcının kendi işine uygun arayüzlere sahip olmasını sağlamak istiyoruz. Bir başka isteğimiz ise yazılımların daha akıllı olması. Daha basit yazılımlar, bazen birkaç benzer durum geçirdikten sonra tecrübe kazanıp, otomatik karar verebilecek durumda olacaklar.”

Makinelerinden, ekipmanından daha yüksek performans bekleyen insanlara yardım etmeye çalıştıklarını belirten Ribeiro ekliyor.

“Onlarla birlikte gelişeceğiz ve şirketimizi daha ileriye taşıyacağız. Ayrıca, konvansiyonel yönetim, etiket, ambalaj, esnek ambalajda yeniliklerimiz olacak.”

« Geri
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam